ĐÈN LED T8

 • MÁNG ĐÈN T8-1.2Mhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/22/2020 12:04:28 PM
  MÁNG ĐÈN T8-1.2M

  Mã sản phẩm MD-1.2M-20-2205

  Giá bán: 40k-75k (tùy theo số lượng )

  Cung cấp sỉ cho TM người bán buôn

  Giá bán 75000 VND

  Giá khuyến mãi 40000 VND

  Giảm 47%

  ...xem chi tiết

 • MÁNG ĐÈN T8-0.6Mhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/22/2020 11:57:14 AM
  MÁNG ĐÈN T8-0.6M

  Mã sản phẩm MD0.6-20-2205

  Giá bán: 20k-57K (tùy theo số lượng )

  Cung cấp sỉ cho TM người bán buôn

  Giá bán 57000 VND

  Giá khuyến mãi 25000 VND

  Giảm 56%

  ...xem chi tiết

 • BÓNG LED T8 -1.2M-18Whotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/22/2020 11:49:10 AM
  BÓNG LED T8 -1.2M-18W

  Mã sản phẩm LT010186-1.2M-18W

  Giá bán: 40k-79k (tùy theo số lượng )

  Cung cấp sỉ cho TM người bán buôn

  Giá bán 79000 VND

  Giá khuyến mãi 40000 VND

  Giảm 49%

  ...xem chi tiết

 • BÓNG LED T8 (0.6CM)-9Whotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 9:10:17 PM
  BÓNG LED T8 (0.6CM)-9W

  Mã sản phẩm LT0101096-0.6m-9W

  Giá bán: 28k-56k (tùy theo số lượng )

  Cung cấp sỉ cho TM người bán buôn

  Giá bán 56000 VND

  Giá khuyến mãi 28000 VND

  Giảm 50%

  ...xem chi tiết