Turning-TIỆN

 • TNMG160404-MF5,TH1000-MŨI DAO TIỆN SECOhotnew

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 6/3/2020 12:49:40 PM
  TNMG160404-MF5,TH1000-MŨI DAO TIỆN SECO

  Mã sản phẩm TNMG160404-MF5,TH1000

  Mũi dao tiện thép tôi

  TNMG160404-MF5,TH1000

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Hạt dao gia công thép sau nhiệt luyện 60-68hrchotnew

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/30/2020 10:04:37 AM
  Hạt dao gia công thép sau nhiệt luyện 60-68hrc

  Mã sản phẩm CBN010-CBN600.....

  Hạt dao gia công thép sau nhiệt luyện 60-68hrc

  Nỗi ám ảnh về vật liệu khó gia công,không có dao phù hợp để chuyên trị thép qua nhiệt,hãy để điều đó cho chúng tôi,chỉ cần bạn gật đầu,phần còn lại sẽ cho bạn nhìn thấy kết quả như bạn mong muốn.

  Giờ đây mỗi nỗi lo đã có hạt dao CBN-Seco thay bạn giải quyết

  Gia công không còn là nỗi sợ hãy

  xuất xứ : SECO TOOLS

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DCLNR2525M12-M-CÁN DAO TIỆN NGOÀI SECOhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/25/2020 2:31:25 PM
  DCLNR2525M12-M-CÁN DAO TIỆN NGOÀI SECO

  Mã sản phẩm DCLNR2525M12-M-SECO

  Cán dao tiện ngoài SECO sử dụng hạt CNMG12...

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CCMT09T308-F1,TP200-MŨI DAO MỐC LỖ-SECOhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/25/2020 1:16:46 PM
  CCMT09T308-F1,TP200-MŨI DAO MỐC LỖ-SECO

  Mã sản phẩm CCMT09T308-F1,TP200

  Hạt dao tiện ngoài + móc lỗ trong size hat CCMT09 -SECO TOOLS

  Vật liệu gia công : thép

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CCGT09T304F-AL,KX-MŨI DAO TIỆN NHÔM-SECOhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/23/2020 12:18:58 PM
  CCGT09T304F-AL,KX-MŨI DAO TIỆN NHÔM-SECO

  Mã sản phẩm CCGT09T304F-AL,KX-SECO

  MŨI DAO TIỆN NHÔM-SECO : CCGT09T304F-AL,KX

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • 10NR1.35FG,CP500-MŨI DAO TIỆN RẢNH-SECOhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/23/2020 12:14:34 PM
  10NR1.35FG,CP500-MŨI DAO TIỆN RẢNH-SECO

  Mã sản phẩm 10NR.1.35FG,CP500-SECO

  MŨI DAO TIỆN RẢNH: 10NR1.35FG,CP500 

  Gia công : Thép và Inox-nhôm

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080408-M3,TP2501-Mũi dao tiện secohotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:14:54 PM
  WNMG080408-M3,TP2501-Mũi dao tiện seco

  Mã sản phẩm WNMG080408-M3,TP2501

  Mũi dao tiện cho vật liệu: Thép và Inox SUS 304 & 316,316L 

  Dòng dao cao cấp năng suất-hiệu quả-tuổi bền dụng cụ cao

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080404-M3 CP500-Mũi dao tiện secohotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:45:51 PM
  WNMG080404-M3 CP500-Mũi dao tiện seco

  Mã sản phẩm WNMG080404-M3 CP500

  Mũi dao tiện cho vật liệu : Thép & thép không gỉ

  Inox SUS 304 & 316,316L (thép không gỉ)

  Dòng dao cao cấp năng suất-hiệu quả-tuổi bền dụng cụ cao

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080404-M3 TM3501-INSERT TURNINGhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:46:07 PM
  WNMG080404-M3 TM3501-INSERT TURNING

  Mã sản phẩm WNMG080404-M3 TM3501

  Mũi dao tiện SUS 304 & 316,316L -Inox

  Dòng dao cao cấp năng suất-hiệu quả-tuổi bền dụng cụ cao

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080412-M5,25PT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:47:28 PM
  WNMG080412-M5,25PT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO-WNMG080412-M5,25PT

  Gia công được trên vật liệu thép-gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080408-M3,3750T-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:49:24 PM
  WNMG080408-M3,3750T-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO-WNMG080408-M3,3750T

  Gia công được trên vật liệu thép-gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMA060408,1000X-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:50:38 PM
  WNMA060408,1000X-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO- WNMA060408,1000X

  Gia công được trên vật liệu gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • VNMG160404-M3,1500T-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:52:13 PM
  VNMG160404-M3,1500T-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO -VNMG160404-M3,1500T

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • TNMA160408,1000X-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:53:06 PM
  TNMA160408,1000X-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO -TNMA160408,1000X

  Gia công được trên vật liệu gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • TNMA160404,15KT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:54:08 PM
  TNMA160404,15KT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO- TNMA160404,15KT

  Gia công được trên vật liệu gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • SNMG120408-M3,3750T-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:55:08 PM
  SNMG120408-M3,3750T-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO - SNMG120408-M3,3750T

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • SNMA120408,1000X-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:56:10 PM
  SNMA120408,1000X-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO- SNMA120408,1000X

  Gia công được trên vật liệu gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DNMA150408,1000X-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:15:14 PM
  DNMA150408,1000X-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO- DNMA150408,1000X

  Gia công được trên vật liệu Gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • DCMT11T308-F1,1500T-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:58:14 PM
  DCMT11T308-F1,1500T-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO- DCMT11T308-F1,1500T

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-Gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CNMG120408-MF3,35MT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:58:59 PM
  CNMG120408-MF3,35MT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiệnSECO - CNMG120408-MF3,35MT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CNMG120408-M3,3750T-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 12:59:56 PM
  CNMG120408-M3,3750T-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO : CNMG120408-M3,3750T

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-Inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CNMA120408-X1000X-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:00:56 PM
  CNMA120408-X1000X-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO CNMA120408-X1000X

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080412-M5,35MT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:02:42 PM
  WNMG080412-M5,35MT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO WNMG080412-M5,35MT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080408-MF3,35MT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:04:11 PM
  WNMG080408-MF3,35MT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện SECO WNMG080408-MF3,35MT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080404-MF3,35MT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:05:33 PM
  WNMG080404-MF3,35MT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mụi dao tiện SECO WNMG080404-MF3,35MT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-inox:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080404-M3,25PT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:08:47 PM
  WNMG080404-M3,25PT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện WNMG080404-M3,25PT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • WNMG080408-15KT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:10:45 PM
  WNMG080408-15KT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện WNMG080408-15KT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CCMT09T308-F1,15PT-Mũi dao tiệnhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:12:30 PM
  CCMT09T308-F1,15PT-Mũi dao tiện

  Mã sản phẩm Mũi dao tiện CCMT09T308-F1,15PT

  Mũi dao tiện-Turning insert

  Gia công được trên vật liệu thép-gang:,gia công thô,bán tinh và tinh.

  Năng suất tinh tế -hiệu quả và chi phí 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Mảnh tiện Seco-Duratomic lớp phủ TP3501hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:13:10 PM
  Mảnh tiện Seco-Duratomic lớp phủ TP3501

  Liên hệ nhận giá báo

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết