PANME

 • PANME 75-100 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:47:51 PM
  PANME 75-100 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 75-100 MM

  Panme cơ 75-100 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 1450000 VND

  Giá khuyến mãi 642000 VND

  Giảm 56%

  ...xem chi tiết

 • PANME 50-75 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:49:53 PM
  PANME 50-75 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 50-75 MM

  Panme cơ 50 -75 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 1240000 VND

  Giá khuyến mãi 532000 VND

  Giảm 57%

  ...xem chi tiết

 • PANME 25-50 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:48:25 PM
  PANME 25-50 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 25-50 MM

  Panme cơ 25-50 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 846000 VND

  Giá khuyến mãi 425000 VND

  Giảm 50%

  ...xem chi tiết

 • PANME 0-25MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:48:45 PM
  PANME 0-25MM

  Mã sản phẩm Thước đo ống trụ tròn Mitutoya panme 0-25mm

  Panme cơ 0-25 mm bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 642500 VND

  Giá khuyến mãi 315000 VND

  Giảm 51%

  ...xem chi tiết