Đèn chùm

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-29-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 7/14/2020 11:32:28 AM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-29-15052020

  Mã sản phẩm C-29-15052020

  Loại 60*80cm     Giá bán 8.500.000vnd,           Giá KM 5.500.000vnd
  Loại 80*110cm    Giá bán 13.800.500.000vnd,  Giá KM 7.700.000vnd
  Loại 100*150cm  Giá bán 18.500.000vnd,        Giá KM 10.000.000vnd
  Loại 120*180cm  Giá bán 32.500.000vnd,        Giá KM 16.500.000vnd
  Loại 150*220cm  Giá bán 35.500.000vnd,        Giá KM 21.500.000vnd
  Loại 180*260cm  Giá bán 69.500.000vnd,        Giá KM 39.500.000vnd
  Loại 200*300cm  Giá bán 82.500.000vnd,         Giá KM 49.500.000vnd

  Giá bán 8500000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 35%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-27-06052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 7/14/2020 11:34:18 AM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-27-06052020

  Mã sản phẩm C-27-06052020

  Loại 80*110cm Giá bán 22.500.000vnd,Giá KM .12.500.000vnd
  Loại 100*150cm Giá bán 32.800.500.000vnd,Giá KM 18.000.000vnd
  Loại 120*180cm Giá bán 48.500.000vnd,Giá KM 29.000.000vnd
  Loại 150*220cm Giá bán 87.500.000vnd,Giá KM .45.500.000vnd

  Giá bán 22500000 VND

  Giá khuyến mãi 12500000 VND

  Giảm 44%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-CTT-26-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 7/14/2020 11:37:26 AM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-CTT-26-15052020

  Mã sản phẩm CTT-26-15052020

  Loại 80*120cm Giá bán 27.500.000vnd,Giá KM .16.500.000vnd
  Loại 100*150cm Giá bán 37.500.000vnd,Giá KM .23.500.000vnd
  Loại 120*180cm Giá bán 56.500.000vnd,Giá KM .31.500.000vnd
  Loại 150*220cm Giá bán 78.500.000vnd,Giá KM .46.500.000vnd

  Giá bán 27500000 VND

  Giá khuyến mãi 16500000 VND

  Giảm 40%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê thông tầng Cao Cấp-CTT-25-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 7/14/2020 11:38:46 AM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê thông tầng Cao Cấp-CTT-25-15052020

  Mã sản phẩm CTT-25-15052020

  Loại 60*190cm Giá bán 27.500.000vnd,Giá KM .15.500.000vnd
  Loại 80*240cm Giá bán 39.800.500.000vnd,Giá KM 22.000.000vnd
  Loại 100*300cm Giá bán 56.500.000vnd,Giá KM 31.000.000vnd

  Giá bán 27500000 VND

  Giá khuyến mãi 15500000 VND

  Giảm 44%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-24-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:25:05 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-24-15052020

  Mã sản phẩm C-24-15052020

  Loại 100*180cm Giá bán 42.500.000vnd,Giá KM 28.500.000vnd
  Loại 120*220cm Giá bán 79.500.000vnd,Giá KM 42.000.000vnd
  Loại 150*280cm Giá bán 132.500.000vnd,Giá KM 70.000.000vnd
  Loại 180*320cm Giá bán 176.500.000vnd,Giá KM 98.000.000vnd

  Giá bán 42500000 VND

  Giá khuyến mãi 28500000 VND

  Giảm 33%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-23-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:27:13 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-23-15052020

  Mã sản phẩm C-23-15052020

  Loại 100*150cm Giá bán 76.500.000vnd,Giá KM 44.500.000vnd
  Loại 120*180cm Giá bán 123.500.000vnd,Giá KM 70.000.000vnd
  Loại 150*200cm Giá bán 187.500.000vnd,Giá KM 99.000.000vnd

  Giá bán 76500000 VND

  Giá khuyến mãi 45500000 VND

  Giảm 41%

  ...xem chi tiết

 • Đèn Chùm tròn phòng khách vip-C-22-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:27:34 PM
  Đèn Chùm tròn phòng khách vip-C-22-15052020

  Mã sản phẩm C-22-15052020

  Loại 80*45cm Giá bán 11.500.000vnd,Giá KM 6.500.000vnd
  Loại 100*45cm Giá bán 17.500.000vnd,Giá KM 9.500.000vnd
  Loại 100*45cm Giá bán 18.500.000vnd,Giá KM 12.500.000vnd

  Áp dụng đến hết tháng 9/2020

  Giá bán 11500000 VND

  Giá khuyến mãi 6500000 VND

  Giảm 43%

  ...xem chi tiết

 • Đèn Pha lê vuông phong cách châu âuhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:27:55 PM
  Đèn Pha lê vuông phong cách châu âu

  Mã sản phẩm CH-21-15052020

  Loại 60*60 Giá bán 10.000.000vnd,Giá KM 5.900.000vnd
  Loại 80*80 Giá bán 15.500.000vnd,Giá KM 8.500.000vnd
  Loại 100*100 Giá bán 17.500.000vnd,Giá KM 10.800.000vnd

  Giá áp dụng đến hết ngày 31/08/2020

  Giá bán 10000000 VND

  Giá khuyến mãi 5900000 VND

  Giảm 41%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấphotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:28:13 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp

  Mã sản phẩm C-20-16052020

  Loại 60 Giá bán 10.000.000vnd,Giá KM 4.900.000vnd
  Loại 80 Giá bán 15.500.000vnd,Giá KM 8.200.000vnd
  Loại 100 Giá bán 17.500.000vnd,Giá KM 10.200.000vnd

  Giá áp dụng đến hết 2020

  Giá bán 10000000 VND

  Giá khuyến mãi 4900000 VND

  Giảm 51%

  ...xem chi tiết

 • Đèn phòng khách villahotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:28:36 PM
  Đèn phòng khách villa

  Mã sản phẩm C-19-15062020

  Loại 80 Giá bán 15.500.000vnd,Giá KM 6.900.000vnd
  Loại 100 Giá bán 17.500.000vnd,Giá KM 9.600.000vnd
  Loại 120 Giá bán 55.500.000vnd,Giá KM 13.000.000vnd
  Loại 150 Giá bán 27.500.000vnd,Giá KM 19.800.000vnd

  Giá bán 15500000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 55%

  ...xem chi tiết

 • Đèn trang trí bàn ănhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:29:01 PM
  Đèn trang trí bàn ăn

  Mã sản phẩm PA-18-16052020

  Chi tiết báo giá bên trong 

  Áp dụng đến hết năm 2020

  Giá bán 13500000 VND

  Giá khuyến mãi 7800000 VND

  Giảm 42%

  ...xem chi tiết

 • Đèn trang trí bàn ănhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/15/2020 1:57:40 PM
  Đèn trang trí bàn ăn

  Mã sản phẩm PA-17-16052020

  Kích thướt 90*35*35 Giá bán : 15.900.000vnd,Giá Khuyến mãi 10.600.000vnd
  Kích thướt 120*35*35 Giá bán : 19.900.000vnd,Giá Khuyến mãi 12.900.000vnd

  Giá bán 15900000 VND

  Giá khuyến mãi 10600000 VND

  Giảm 33%

  ...xem chi tiết

 • Đèn tay tròn phòng ngũ- phòng khách- phòng ăn tay đồng mạ vànghotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:21:37 PM
  Đèn tay tròn phòng ngũ- phòng khách- phòng ăn tay đồng mạ vàng

  Mã sản phẩm PK-15-16052020

  Kích thướt 650*450- 6Tay,  Giá bán : 12.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 6.600.000vnd
  Kích thướt 750*550-8 Tay,  Giá bán : 14.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 9.000.000vnd
  Kích thướt 950*680-10 Tay,  Giá bán : 26.250.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 14.500.000vnd

  Giá bán 12200000 VND

  Giá khuyến mãi 6600000 VND

  Giảm 46%

  ...xem chi tiết

 • Đèn tay tròn phòng ngũ- phòng khách- phòng ănhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:21:52 PM
  Đèn tay tròn phòng ngũ- phòng khách- phòng ăn

  Mã sản phẩm PK-16-16052020

  Kích thướt 720*450- 6Tay,  Giá bán : 12.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 8.200.000vnd
  Kích thướt 850*450-8 Tay,  Giá bán : 17.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 11.500.000vnd
  Kích thướt 960*500-10 Tay,  Giá bán : 35.250.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 19.500.000vnd

  Giá bán 12200000 VND

  Giá khuyến mãi 8200000 VND

  Giảm 33%

  ...xem chi tiết

 • Đèn Chùm khách nhiều tay mạ vàng-C-14-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:29:15 PM
  Đèn Chùm khách nhiều tay mạ vàng-C-14-15052020

  Mã sản phẩm C-14-15052020

  Kích thướt 640*390- 6Tay,  Giá bán : 4.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 2.500.000vnd
  Kích thướt 730*390-8 Tay,  Giá bán : 5.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 3.000.000vnd
  Kích thướt 840*390-10 Tay,  Giá bán : 8.250.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 4.500.000vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 4200000 VND

  Giá khuyến mãi 2500000 VND

  Giảm 40%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm đồng mạ xanh -vàng -C-13-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:29:34 PM
  Đèn chùm đồng mạ xanh -vàng -C-13-15052020

  Mã sản phẩm C-13-15052020

  Kích thướt 700*470cm-6 tay,Giá bán : 8.125.000vnd,Giá Khuyến mãi 6.200.000vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

   

  Giá bán 8125000 VND

  Giá khuyến mãi 6200000 VND

  Giảm 24%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-12-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:33:07 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-12-15052020

  Mã sản phẩm C-12-15052020

  Kích thước 200*260cm-90 TAY-Giá bán 135.980.000 vnd,Giá KM 78.800.000 vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 135980000 VND

  Giá khuyến mãi 78800000 VND

  Giảm 42%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-11-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:31:21 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-11-15052020

  Mã sản phẩm C-11-15052020

  Kích thước 250*320cm-6032-L180-Giá bán 350.500.000 vnd,Giá KM 286.000.000 vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 350500000 VND

  Giá khuyến mãi 286000000 VND

  Giảm 18%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-10-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:32:01 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-10-15052020

  Mã sản phẩm C-10-15052020

  Kích thước 150*180cm-48tay-Giá bán 87.500.000 vnd,Giá KM 46.800.000 vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 87500000 VND

  Giá khuyến mãi 46800000 VND

  Giảm 47%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-9-15052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:33:27 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-9-15052020

  Mã sản phẩm C-9-15052020

  Kích thước 140*190cm-45tay-Giá bán 68.500.000 vnd,Giá KM 39.800.000 vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 68500000 VND

  Giá khuyến mãi 39800000 VND

  Giảm 42%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-8-15042020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:34:05 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp-C-8-15042020

  Mã sản phẩm C-8-14052020

  Kích thước 24+24+12+12+12tay-Giá bán 98.500.000 vnd,Giá KM 68.000.000 vnd
  Kích thước 18+18+9tay-Giá bán 68.500.000 vnd,Giá KM 35.800.000 vnd

  Có cung cấp giá sỉ chiết khấu cao cho đại lý

  Giá bán 68500000 VND

  Giá khuyến mãi 35800000 VND

  Giảm 48%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp C-7-14052020hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:34:21 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp C-7-14052020

  Mã sản phẩm C-7-14052020

  Pha lê 8 tay-Kích thước 75*55cm,Giá bán :14.725.000vnd,Giá KM 7.950.000vnd
  Pha lê 10 tay-Kích thước 85*60cm,Giá bán :21.545.000 vnd ,Giá KM 9.500.000vnd
  Pha lê 12 tay-Kích thước 90*65cm,Giá bán :18.335.000vnd ,Giá KM 10.600.000vnd

  Có bán sỉ chiết khấu cao

  Số lượng sỉ theo yêu cầu

  Giá bán 14725000 VND

  Giá khuyến mãi 7950000 VND

  Giảm 46%

  ...xem chi tiết

 • ĐÈN CHÙM PHA LÊ CAP CẤP NHIỀU HỌA TIẾThotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:34:45 PM
  ĐÈN CHÙM PHA LÊ CAP CẤP NHIỀU HỌA TIẾT

  Mã sản phẩm C-6-201405

    Loại E14* 15 -Kích thướt   85*72cm, Giá bán : 38.900.000vnd ,Giá KM 24.600.000 vnd
    Loại E14*18  -Kích thướt  85*72cm ,Giá bán : 52.650.000 vnd , Giá KM 26.0000.000vnd

  Có bán sỉ chiết khấu cao

  Số lượng sỉ theo yêu cầu

  Giá bán 38900000 VND

  Giá khuyến mãi 24600000 VND

  Giảm 37%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm 8tay trụ đồng mạ vànghotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:35:33 PM
  Đèn chùm 8tay trụ đồng mạ vàng

  Mã sản phẩm Đèn chùm 8tay trụ đồng mạ vàng

  Loại E14* 8 tay -Kích thướt   76*85cm,  Giá bán : 20.200.000vnd ,   Giá KM 8.800.000vnd

  Có bán sỉ chiết khấu cao

  Số lượng sỉ theo yêu cầu

  Giá bán 17560000 VND

  Giá khuyến mãi 8800000 VND

  Giảm 50%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp loại 8 và 12 Tayhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:36:30 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp loại 8 và 12 Tay

  Mã sản phẩm Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp loại 8 và 12 Tay

  Loại E14* 8 tay -Kích thướt   70*62cm,  Giá bán : 10.200.000vnd ,   Giá KM 7.700.000vnd
  Loại E14*12 tay -Kích thướt  75*65cm ,Giá bán : 18.650.000 vnd , Giá KM 10.800.000vnd

  Có bán buôn chiết khấu cao

  Số lượng sỉ theo yêu cầu

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 7700000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấphotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:37:21 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp

  Mã sản phẩm Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp

  Kích thướt   80*32cm,  Giá bán : 10.200.000vnd ,   Giá Khuyến mãi 8.500.000vnd
  Kích thướt  100*35cm ,Giá bán : 17.650.000 vnd , Giá Khuyến mãi 11.300.000vnd
  Kích thướt  120*38cm ,Giá bán : 34.250.000 vnd , Giá Khuyến mãi 18.300.000vnd

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 8500000 VND

  Giảm 17%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm tròn búp sen viphotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:38:33 PM
  Đèn chùm tròn búp sen vip

  Mã sản phẩm DC- 80*35cm;100*42;120*45 & 150*50

  Kích thướt   80*35cm,  Giá bán : 11.725.000vnd , Giá Khuyến mãi 6.500.000vnd
  Kích thướt  100*42cm, Giá bán : 17.545.000 vnd ,Giá Khuyến mãi 9.500.000vnd
  Kích thướt   120*45cm, Giá bán : 20.335.000vnd , Giá Khuyến mãi  11.900.000vnd
  Kích thướt  150*50cm,  Giá bán : 42.123.000 vnd ,Giá Khuyến mãi 19.500.000vnd

   

  Giá bán 11725000 VND

  Giá khuyến mãi 6500000 VND

  Giảm 45%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm tròn phong kháchhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:39:43 PM
  Đèn chùm tròn phong khách

  Mã sản phẩm C-3-201005

  Giá áp dụng 30 ngày 

  Giá theo kích thước size riêng từ 15-18.000.000

  Áp dụng giá giảm 5-7.000.000 vnd

   

  Giá bán 18000000 VND

  Giá khuyến mãi 7000000 VND

  Giảm 61%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm phòng khách viphotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:39:58 PM
  Đèn chùm phòng khách vip

  Mã sản phẩm C-2-08052020

  Giá bán áp dụng đến hết năm 2020

  Giá bán 25000000 VND

  Giá khuyến mãi 14000000 VND

  Giảm 44%

  ...xem chi tiết

 • Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp (100 x 350cm)hotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:40:12 PM
  Đèn chùm Trang Trí Pha Lê Cao Cấp (100 x 350cm)

  Mã sản phẩm C-1-06052020 (100X350MM)

  áp dụng khuyến mãi đến hết ngày 25/05/2020

  Giá bán 56000000 VND

  Giá khuyến mãi 27990000 VND

  Giảm 50%

  ...xem chi tiết