Mitutoyo

 • Thước kẹp cơ 150mmhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:43:54 PM
  Thước kẹp cơ 150mm

  Mã sản phẩm L150

  Thước kẹp cơ 150mm

  Giá bán 876000 VND

  Giá khuyến mãi 462000 VND

  Giảm 47%

  ...xem chi tiết

 • Thước kẹp cơ 200mmhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:44:25 PM
  Thước kẹp cơ 200mm

  Mã sản phẩm L200

  Thước kẹp cơ 200mm

  Giá bán 987000 VND

  Giá khuyến mãi 720000 VND

  Giảm 27%

  ...xem chi tiết

 • Thước kẹp cơ 300mmhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:44:51 PM
  Thước kẹp cơ 300mm

  Mã sản phẩm L300

  Thước kẹp cơ 300mm

  Giá bán 1650000 VND

  Giá khuyến mãi 1250000 VND

  Giảm 24%

  ...xem chi tiết

 • Đồng Hồ đo tâmhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:46:39 PM
  Đồng Hồ đo tâm

  Mã sản phẩm Dong ho do tam

  Giá bán 548000 VND

  Giá khuyến mãi 360000 VND

  Giảm 34%

  ...xem chi tiết

 • Mũi set tâmhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/21/2020 1:47:41 PM
  Mũi set tâm

  Mã sản phẩm Mũi set tâm

  Giá bán 689000 VND

  Giá khuyến mãi 472000 VND

  Giảm 31%

  ...xem chi tiết

 • THƯỚC KẸP ĐỒNG HỒ SOAhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:47:12 PM
  THƯỚC KẸP ĐỒNG HỒ SOA

  Mã sản phẩm THUOC KEP DONG HO SOA-MITUTOYO dài L=150MM

  Thước kẹp đồng hồ soa  

  Bước chính xác 0.02mm

  Giá bán 985000 VND

  Giá khuyến mãi 762000 VND

  Giảm 23%

  ...xem chi tiết

 • PANME 75-100 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:47:51 PM
  PANME 75-100 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 75-100 MM

  Panme cơ 75-100 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 1450000 VND

  Giá khuyến mãi 642000 VND

  Giảm 56%

  ...xem chi tiết

 • PANME 50-75 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:49:53 PM
  PANME 50-75 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 50-75 MM

  Panme cơ 50 -75 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 1240000 VND

  Giá khuyến mãi 532000 VND

  Giảm 57%

  ...xem chi tiết

 • PANME 25-50 MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:48:25 PM
  PANME 25-50 MM

  Mã sản phẩm PANME Mitutoyo 25-50 MM

  Panme cơ 25-50 mm

  Bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 846000 VND

  Giá khuyến mãi 425000 VND

  Giảm 50%

  ...xem chi tiết

 • PANME 0-25MMhotnewsaleoff

  NAM QUANG TRADING PRODUCING SERVICES CO.,LTD 5/31/2020 8:48:45 PM
  PANME 0-25MM

  Mã sản phẩm Thước đo ống trụ tròn Mitutoya panme 0-25mm

  Panme cơ 0-25 mm bước chính xác 0.01mm

  Giá bán 642500 VND

  Giá khuyến mãi 315000 VND

  Giảm 51%

  ...xem chi tiết